Για τους απλούς πολίτες (άπειροι διασώστες) η αναλογία συμπιέσεων - εμφυσήσεων είναι 30:2